Podlahové vykurovanie podlahove kurenie vykurovanie podlahove kurenie podlahove vykurovanie podlahove kurenie vykurovanie kurenie

H  E  A  T  I  N  G    S  Y  S  T  E  M  S

  Pri podlahovom kúrení je veľmi dôležité množstvo a priemer položenej trubky v podlahe. Čím je hustejšie, tým je podlaha rovnomernejšie  prehriata a výkon podlahy je vyšší. Od priemeru trubky zasa závisí pomer objemu vykurovacej vody k objemu poteru - rýchlejší nábeh, ako aj rýchlosť jej prúdenia. Z toho vyplýva úspornejšia prevádzka - vyššia účinnosť kotlov a dlhšia životnosť materiálu, nakoľko teplota vykurovacieho média nie je vysoká. 

  Správne rozmiestnenie rozteče vykurovacieho registra sleduje energetickú potrebu, rôznu funkčnosť, ako aj umiestnenie jednotlivých miestností v rámci objektu a svetových strán. 

ÚVOD

 Výhody  podlahového vykurovania.

   1. Ideálne rozloženie tepla. Najvýznamnejším rozdielom  medzi podlahovým  kúrením a  iným druhom vykurovania, je priaznivé rozloženie tepla v miestnosti, ktoré sa blíži rozloženiu tepla ideálnemu. Tým je umožnené dosiahnutie pocitu tepelnej pohody pri skutočnej teplote o cca 2°C nižšej , ako je tomu napríklad u radiátorového vykurovania , čo  znamená úsporu energie 10 -15%

 

2. Využitie nízkoteplotných zdrojov energie. Zo stúpajúcimi cenami energie vstupuje stále viac do popredia otázka používania moderných energetických zdrojov, napríklad kondenzačných kotlov a tepelných čerpadel. Tieto zdroje pre ich správnu funkčnosť a čo najvyššiu efektivitu  vyžadujú použitie nízkoteplotného vykurovania, ktorého typickým a najvýznamnějším zástupcom je podlahové vykurovanie.

   3. Pozitívny vplyv na zdravie. Pri použití podlahového vykurovania, ktoré je správne navrhnuté a zmontované, nedochádza k víreniu prachu a alergénov, nakoľko nevzniká neprípustné prúdenie vzduchu spôsobené nerovnomerným ohrievaním vzduchu v miestnosti. Podlahové vykurovanie znižuje povrchovú vlhkosť podlahy, čím sa zhoršujú podmienky pre vznik rôznych typov plesní a roztočov spôsobujúcich alergiu.

 

 

RADIÁTOROVÉ  VYKUROVANIE
FOTO
ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE

Kontakt:

Thermoflex , Dušan Junger

Slnečná č.8,   048 01  Rožňava 

Tel:  0905 256 761

thermoflex@thermoflex.sk

podlahovekurenie1@gmail.com

 

 

 

 

                  Priebeh účinnosti kondenzačného kotla v závislosti od teploty spiatočky pri maximálnom a minimálnom výkone.