Na úvodnú stránku
 Rozvody vody a kanalizácie

    Vnútorné rozvody vody realizujeme systémom HERZ bez akýchkoľvek spojov v podlahe, aby tie neboli hlavne pod podlahovým kúrením. Spoje sú potom v budúcnosti ľahko opraviteľné. Izolácia potrubia je v minimálej hrúbke steny 0,9cm a je nasúvaná na potrubie behom montáže bez pozdlžneho narezávania.

     Po podlahe studenú vodu pokiaľ to podmienky dovolia, tak umiestňujeme najskôr dole s prvou vrstvou tepelnej izolácie podlahy.  Rozvody teplej vody potom následne po vrstve tepelnei izolácie, aby sa zabránilo nadmernému chladnutiu teplej vody v potrubí v podlahe.

Systém tlakujeme stlačeným vzduchom tlakom 1Mpa a všetky spoje sú následne prepenované.