PODLAHOVÉ VYKUROVANIE


Pri podlahovom kúrení je veľmi dôležité množstvo a priemer položenej trubky v podlahe. Čím je hustejšie, tým je podlaha rovnomernejšie prehriata a výkon podlahy je vyšší. Od priemeru trubky zasa závisí pomer objemu vykurovacej vody k objemu poteru - rýchlejší nábeh, ako aj rýchlosť jej prúdenia. Z toho vyplýva úspornejšia prevádzka - vyššia účinnosť kotlov a dlhšia životnosť materiálu, nakoľko teplota vykurovacieho média nie je vysoká.

Správne rozmiestnenie rozteče vykurovacieho registra sleduje energetickú potrebu, rôznu funkčnosť, ako aj umiestnenie jednotlivých miestností v rámci objektu a svetových strán.

1Ideálne rozloženie tepla
Najvýznamnejším rozdielom medzi podlahovým kúrením a iným druhom vykurovania, je priaznivé rozloženie tepla v miestnosti, ktoré sa blíži rozloženiu tepla ideálnemu. Tým je umožnené dosiahnutie pocitu tepelnej pohody pri skutočnej teplote o cca 2°C nižšej , ako je tomu napríklad u radiátorového vykurovania , čo znamená úsporu energie 10 -15%
2Využitie nízkoteplotných zdrojov energie
Zo stúpajúcimi cenami energie vstupuje stále viac do popredia otázka používania moderných energetických zdrojov, napríklad kondenzačných kotlov a tepelných čerpadel. Tieto zdroje pre ich správnu funkčnosť a čo najvyššiu efektivitu vyžadujú použitie nízkoteplotného vykurovania, ktorého typickým a najvýznamnějším zástupcom je podlahové vykurovanie.
3Pozitívny vplyv na zdravie
Pri použití podlahového vykurovania, ktoré je správne navrhnuté a zmontované, nedochádza k víreniu prachu a alergénov, nakoľko nevzniká neprípustné prúdenie vzduchu spôsobené nerovnomerným ohrievaním vzduchu v miestnosti. Podlahové vykurovanie znižuje povrchovú vlhkosť podlahy, čím sa zhoršujú podmienky pre vznik rôznych typov plesní a roztočov spôsobujúcich alergiu.
Priebeh účinnosti kondenzačného kotla v závislosti od teploty spiatočky pri maximálnom a minimálnom výkone.

THERMOFLEX

Podlahové vykurovanie. Pri podlahovom kúrení je veľmi dôležité množstvo a priemer položenej trubky v podlahe. Podlahové kúrenie. Čím je hustejšie, tým je podlaha rovnomernejšie prehriata a výkon podlahy je vyšší. Od priemeru trubky zasa závisí pomer objemu vykurovacej vody k objemu poteru – rýchlejší nábeh, ako aj rýchlosť jej prúdenia. Z toho vyplýva úspornejšia prevádzka – vyššia účinnosť kotlov a dlhšia životnosť materiálu, nakoľko teplota vykurovacieho média nie je vysoká. Správne rozmiestnenie rozteče vykurovacieho registra sleduje energetickú potrebu, rôznu funkčnosť, ako aj umiestnenie jednotlivých miestností v rámci objektu a svetových strán. Thermoflex bola založená v roku 1997. Podlahové vykurovanie ŠPIČKOVÝCH PARAMETROV – rovnomerne prehriata podlaha – trúbky sú od seba vzdialené skoro všade na celej ploche na 8 cm! – používame hrubšie 2 cm trúbky, majú väčšiu povrchovú odovzdávaciu plochu a lepší prietok. Všetky systémy podlahového kúrenia zhotovujeme z trubiek priemeru 20 mm a garantovaného množstva 8 – 9 m trubky / m2. Pri podlahovom kúrení nad 160m2 neúčtujeme sekacie práce a dopravné náklady vrámci celého Slovenska. Ako jedna z mála firiem na Slovensku montujeme podlahové kúrenie z trubiek vonkajšieho priemeru 20 mm, pričom garantujeme minimálne položené množstvo trubky 8 – 9 m/m2. Týmto dosahujeme u našich zákazníkov minimálne náklady na vykurovanie objektov. Nižšia povrchová tepota podlahy lepšie využitie samoregulačného efektu – keď sa ohreje vzduch v miestnosti napríklad slnkom teplota podlahy je rovnaká ako vzduch prípadne nižšia, zastaví sa konvekcia z podlahového kúrenia. Nízka teplota vstupnej vody do systému 25 -30°C vyplýva z niššej tlakovej straty týchto trubiek a veľkej hustoty pokládky. Dimenzovanie dlžky okruhov – do max 110 m/okruh pri 6-vrstvovej trubke, do max.120 m/okruh pri 1-vrstvových trubkách – celá podlaha je rovnomerne prehriata. Trubky sú príchytkami dvihnuté, takže sú obalené poterom, alebo anhydridom po celom obvode – lepší prechod tepla, ako aj skutočnosť, že poloha trubky sa nachádza blízko tzv. neutrálnej osi, čo prispieva k väčšej únosnosti poteru. Karisieť vystužuje vykurovaciu dosku, bráni jej prelomeniu. Tepelná vodivosť karisiete prispieva k dokonalému prehriatiu aj v priečnom smere. Podlahové vykurovanie už od 23.20,- € / m2. Dodávka obsahuje: Tepelnú izoláciu – PSE S100 podlahový hrúbky 3cm, Pe fóliu, kari sieť, rúrové príchytky, rúrku priemeru 20mm v minimálnom množstve cca 8 – 9m/m2, súbor rozdeľovača a zberača, stupačku, napojenie na kotolňu. Cena je vrátane montáže.