Vítame Vás na našich stránkach!

Firma THERMOFLEX bola založená v roku 1997. Hlavná náplň firmy je montáž vykurovacích systémov - podlahové a radiátorové kúrenie, kondenzačných kotlov a tepelných čerpadiel. Veľký dôraz kladieme na kvalitu prevedených prác a spokojnosť zákazníka. Pôsobnosť firmy je na celom území Slovenska, časti Rakúska, Čiech a Maďarska.

Podlahové vykurovanie ŠPIČKOVÝCH PARAMETROV - rovnomerne prehriata podlaha - trúbky sú od seba vzdialené skoro všade na celej ploche na 8 cm! - používame hrubšie 2 cm trúbky, majú väčšiu povrchovú odovzdávaciu plochu a lepší prietok.

Všetky systémy podlahového kúrenia zhotovujeme z trubiek priemeru 20 mm a garantovaného množstva 9 - 10 m trubky / m2

Pri podlahovom kúrení nad 160m2 neúčtujeme sekacie práce a dopravné náklady vrámci celého Slovenska.

Pôsobnosť

Podlahové vykurovanie s karisieťou
- vyššia teplná vodivosť a pevnosť poteru
- trubka je obalená poterom po celom obvode
Zvláštnosťou je pokládka okruhov podľa rozpočítanej dlažby to znamená, že je dlažba kladená bez prerušenia a rezania na celej ploche 250m2. Je to 20 okruhov cca 2000m rúrky priemeru 2 cm. Osová vzdialenosť rúrok od seba skoro všade 10cm. Teplota vstupnej vody do systému 25 – 30 °C - vysoká účinnosť kotlov, nízke náklady na kúrenie maximálna kvalita.
Maximálne dĺžky okruhov platia pre trubky vonkajšieho priemeru 20 mm a sú väčšie ako u trubiek menších priemerov.

Podlahové vykurovanie už od 23.20,- € / m2

Dodávka obsahuje:
Tepelnú izoláciu – PSE S100 podlahový hrúbky 3cm, Pe fóliu, kari sieť, rúrové príchytky, rúrku priemeru 20mm v minimálnom množstve cca 9 - 10 m/m2, súbor rozdeľovača a zberača, stupačku, napojenie na kotolňu. Cena je vrátane montáže.

Ako jedna z mála firiem na Slovensku montujeme podlahové kúrenie z trubiek vonkajšieho priemeru 20 mm, pričom garantujeme minimálne položené množstvo trubky 9 - 10 m/m2. Týmto dosahujeme u našich zákazníkov minimálne náklady na vykurovanie objektov. Nižšia povrchová tepota podlahy lepšie využitie samoregulačného efektu - keď sa ohreje vzduch v miestnosti napríklad slnkom teplota podlahy je rovnaká ako vzduch prípadne nižšia, zastaví sa konvekcia z podlahového kúrenia. Nízka teplota vstupnej vody do systému 25 -30°C vyplýva z niššej tlakovej straty týchto trubiek a veľkej hustoty pokládky. Dimenzovanie dlžky okruhov - do max 100 m/okruh pri 5-vrstvovej trubke, do max.110 m/okruh pri 1-vrstvových trubkách - celá podlaha je rovnomerne prehriata. Trubky sú príchytkami dvihnuté, takže sú obalené poterom, alebo anhydridom po celom obvode - lepší prechod tepla, ako aj skutočnosť, že poloha trubky sa nachádza blízko tzv. neutrálnej osi, čo prispieva k väčšej únosnosti poteru. Karisieť vystužuje vykurovaciu dosku, bráni jej prelomeniu. Tepelná vodivosť karisiete prispieva k dokonalému prehriatiu aj v priečnom smere.


Tlaková skúška nárazom stlačeného vzduchu všetky spoje sú prepenované. Predpísanou hodnotou pretlaku pre rúrky podlahového vykurovania sa rozumie skúšobný pretlak rovnajúci sa trojnásobnému pracovnému pretlaku systému (P = 600 kPa).


Môžete si pozrieť náhodne urobené video z montáže mobilným telefónom - rozteč 6 vrstvových rúr vonkajšieho priemeru 20 mm skoro všade na 10 cm osovo. Nízka teplota vykurovacej vody, nízke náklady na prevádzku.THERMOFLEX

bola založená v roku 1997. Hlavná náplň firmy je montáž vykurovacích systémov – podlahové kúrenie a radiátorové kúrenie, kondenzačných kotlov a tepelných čerpadiel. Veľký dôraz kladieme na kvalitu prevedených prác a spokojnosť zákazníka. Pôsobnosť firmy je na celom území Slovenska, časti Rakúska, Čiech a Maďarska. Podlahové kúrenie ŠPIČKOVÝCH PARAMETROV – rovnomerne prehriata podlaha – trúbky sú od seba vzdialené skoro všade na celej ploche na 8 cm! – používame hrubšie 2 cm trúbky, majú väčšiu povrchovú odovzdávaciu plochu a lepší prietok. Všetky systémy podlahového kúrenia zhotovujeme z trubiek priemeru 20 mm a garantovaného množstva 8 – 9 m trubky / m2. Pri podlahovom kúrení nad 160m2 neúčtujeme sekacie práce a dopravné náklady vrámci celého Slovenska. Ako jedna z mála firiem na Slovensku montujeme podlahové kúrenie z trubiek vonkajšieho priemeru 20 mm, pričom garantujeme minimálne položené množstvo trubky 8 – 9 m/m2. Týmto dosahujeme u našich zákazníkov minimálne náklady na vykurovanie objektov. Nižšia povrchová tepota podlahy lepšie využitie samoregulačného efektu – keď sa ohreje vzduch v miestnosti napríklad slnkom teplota podlahy je rovnaká ako vzduch prípadne nižšia, zastaví sa konvekcia z podlahového kúrenia. Nízka teplota vstupnej vody do systému 25 -30°C vyplýva z niššej tlakovej straty týchto trubiek a veľkej hustoty pokládky. Dimenzovanie dlžky okruhov – do max 110 m/okruh pri 6-vrstvovej trubke, do max.120 m/okruh pri 1-vrstvových trubkách – celá podlaha je rovnomerne prehriata. Trubky sú príchytkami dvihnuté, takže sú obalené poterom, alebo anhydridom po celom obvode – lepší prechod tepla, ako aj skutočnosť, že poloha trubky sa nachádza blízko tzv. neutrálnej osi, čo prispieva k väčšej únosnosti poteru. Karisieť vystužuje vykurovaciu dosku, bráni jej prelomeniu. Tepelná vodivosť karisiete prispieva k dokonalému prehriatiu aj v priečnom smere. Podlahové vykurovanie už od 23.20,- € / m2. Dodávka obsahuje: Tepelnú izoláciu – PSE S100 podlahový hrúbky 3cm, Pe fóliu, kari sieť, rúrové príchytky, rúrku priemeru 20mm v minimálnom množstve cca 8 – 9m/m2, súbor rozdeľovača a zberača, stupačku, napojenie na kotolňu. Cena je vrátane montáže.